Usługi

Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie:

Obróbki cięcia i gięcia metali

Wiercenia metali

Frezowania, toczenia metali

Wykonywania konstrukcji spawanych

Obróbki i spawania stali kwasoodpornej

Produkcji kompletnych podajników ślimakowych z piórami wyginanymi na zimno